Press "Enter" to skip to content

Využití interaktivních příběhů ve výuce

0

Vítej hráči–čtenáři–učiteli,

dnešní vzdělávání není jen o pasivním předávání informací. Chceme, aby naši žáci nejen nasávali znalosti, ale také je aktivně zpracovávali a aplikovali. Jak toho dosáhnout? Osobně jsem nedávno objevila kouzlo interaktivních příběhů a nástrojů, které umožňují jejich tvorbu.

Gamifikace ve výuce, tedy použití herních prvků a motivací, se stává stále atraktivnějším prvkem pro angažování žáků. Za jednu z forem můžeme považovat právě zmíněné interaktivní příběhy. Ty umožňují žákům nejen pasivně sledovat příběh, ale aktivně se do něj zapojovat, rozhodovat o ději a vidět následky svých akcí.

Dva nástroje, které se mi v tomto směru osvědčily, jsou inklewriter.com a interaktivnipribehy.cz. Inklewriter nabízí jednoduché prostředí pro tvorbu interaktivních textových příběhů, kde mohou uživatelé vytvářet různé větve příběhu a nutit tak čtenáře k rozhodnutí. Na druhou stranu interaktivnipribehy.cz poskytují širokou škálu hotových interaktivních příběhů, které již lze částečně začlenit do výuky. Oba tyto nástroje jsou zdarma, vyžadují pouze registraci. V případě interaktivních příběhů jsem dětem vytvořila jeden účet a mám vyzkoušené, že může být přihlášeno více účastníků najednou (v mém případě jich bylo 8).

Využitím těchto nástrojů můžeme u našich žáků rozvíjet různé kompetence a dovednosti. První z nich je samozřejmě čtení a porozumění textu. Interaktivní příběhy nutí žáky číst pozorně a rozhodovat se podle informací obsažených v textu. Dále podporují kritické myšlení a rozhodování, protože žáci musí zvažovat různé možnosti a přemýšlet o jejich následcích. Také podporují tvůrčí myšlení, protože tyto nástroje umožňují žákům i vytvářet vlastní interaktivní příběhy.

Já jsem jako doplněk k těmto nástrojům využila i nástroj pro tvorbu myšlenkové mapy. Ta je skvělým způsobem, jak vizualizovat strukturu příběhu, vztahy mezi postavami či událostmi. Především však pomáhají žákům lépe porozumět složitosti děje. Skvěle nám tedy poslouží pro plánování příběhu.

Využití interaktivních příběhů ve výuce je tedy skvělým způsobem, jak zapojit žáky, rozvíjet u nich různé kompetence a podporovat jejich aktivní učení. Únikové hry jsou dnes již rozšířené a poměrně známé. Proto si myslím, že interaktivní příběhy či jejich kombinace s reálným prostředím třídy může být vítaným zpestřením. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout příklad myšlenkové mapy, kterou jsem s žáky k jednomu z interaktivních příběhů tvořila. Anotaci k tomuto příběhu také naleznete ve fotogalerii. Upozorňuji, že jsem při tvorbě nechala dětem víceméně volnou ruku, tak aby popustily uzdu své fantazii. Dále pod tímto odkazem najdete příběh, který jsem dětem vytvořila k oslavám dne Pí, který u nás v Centru robotiky každoročně oslavujeme. Tento příběh jsem zkombinovala s mapkou s vyznačenými místy (viz foto), kde na děti čekaly úkoly, které musely splnit.

Buďte kreativní a přinášejte žákům inspiraci k učení prostřednictvím interaktivních dobrodružství! Budu se těšit na Vaše zkušenosti a poznatky.

Karolína Zábranská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *