Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “MŠ”

Nové obzory aneb technologie při vzdělávání dětí s SVP

0

Digitální technologie nabízí širokou škálu nástrojů, které mohou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami usnadnit a zpříjemnit učení. S dětmi s nejrůznějšími potřebami při vzdělávání se setkává již téměř každý učitel.…

Dnešek patří nám, učitelům

0

Vzpomínáte na článek, který se týkal Mezinárodního dne učitelů? Psala jsem ho v říjnu, kdy se slavil v mnoha zemích. U nás v České republice je tomu jinak a slavíme…

Polytechnická výchova a fenomén zvaný STEM

0

V době, kdy technologie formují každý aspekt našich životů, je důležité, aby vzdělávací systém reflektoval tyto změny a připravoval žáky na budoucí výzvy. Právě koncepty polytechnické výchovy a STEM představují…

Jak jsem vzala výtvarku do vlastních rukou

0

Výtvarná výchova pro mě byla vždy časem, ve kterém jsem mohla popustit uzdu fantazii a kreativitě. Na základní škole to byl předmět, ve kterém jsem mohla zažít úspěch, a na…

Z robotiky do pohádky

0

Vánoce klepou na dveře, což slyšíme i my v Centru robotiky. Předvánoční čas vnímáme nejen my dospělí, ale asi nejvíce jej prožívají ti nejmenší. Společně se těšíme na sníh, cukroví, dárečky…

Blue-Bot, náš největší kamarád

0

Blue-Bot je interaktivní didaktická pomůcka sloužící jako nástroj pro rozvoj pravolevé orientace, prostorové představivosti, informatického myšlení a komunikace a spolupráce. Dlouhá definice, které by se mohl někdo zaleknout, ale rozhodně…

Není pero jako pero

2

Krásný čtvrtek všem! Dovolte mi s Vámi sdílet moji další zkušenost z výuky, konkrétně aktivitu zaměřenou na rozvoj grafomotoriky. Proč právě grafomotoriky? Během vývoje prochází dítě mnoha fázemi, které mají…

Je ze mě paní učitelka

3

V mnoha zemích se dnes slaví Mezinárodní den učitelů. V České republice ho slavíme na výročí narození Jana Amose Komenského, a to 28. března. Dovolte mi ale, abych ho oslavila…

Seznámení s(krz) Ozoboty

0

Každý začátek školního roku s sebou nese příval spousty nových jmen nejen pro nás lektory a učitele, ale také pro naše žáky. Ať se pohybujeme ve škole či v mimoškolním…