Press "Enter" to skip to content

O nás

Centrum robotiky je místem vzdělávání, podpory a volnočasových aktivit v oblasti digitálních technologií. Pořádáme celoroční kroužky a další aktivity pro děti, kurzy pro seniory, vzdělávací semináře pro pedagogy, programy pro školní třídy.

Nabízíme školám velké množství témat a činností, které dokáží zaujmout děti každého věku. Proto je možné nás navštívit s celou třídou. Děti tak mají možnost seznámit se se zajímavými technologiemi a pedagogové mohou vidět, jak smysluplně začlenit technologie do své výuky.

V rámci další podpory pedagogů nabízíme velké množství seminářů a webinářů. U webinářů pořizujeme vždy záznam, který je možné najít na našem YT kanálu.

Zároveň na našich webových stránkách najdete naše inspirace do výuky a soupis technologií, se kterými v Centru robotiky máme praktickou zkušenost.

Naším posledním počinem je tento blog. Přejeme Vám pěkné čtení.

Tým Centra robotiky