Press "Enter" to skip to content

Kontakt

Martina vyučovala matematiku, fyziku, informatiku, robotiku a pracovní činnosti na několika základních školách. Mezi její oblíbená témata patří unplugged aktivity, projektové vyučování a nová informatika. V Centru robotiky ráda propojuje výuku se světem kolem nás.

Martina Ceková, cekova@plzen.eu


Tereza je původně češtinářka. V Centru robotiky připravuje semináře zaměřené na práci s Canvou, iPady nebo technologiemi, které jsou vhodné pro výuku v MŠ a na 1. stupni ZŠ. Zároveň se v Centru robotiky stará o virtuální realitu a její využití ve výuce.

Tereza Beránková, berankovate@plzen.eu


Martina učila na 1. stupni ZŠ. Ráda pracuje s technologiemi jako jsou SAM Labs nebo BBC micro:bit. Často používá bezdrátové mikroskopy, protože s takovými technologiemi může učit venku. V Centru robotiky připravuje aktivity pro malé i velké děti. V oblibě má vlastivědná témata.

Martina Jedličková, jedlickovamar@plzen.eu


Terka vystudovala speciální pedagogiku na pedagogické fakultě. V Centru robotiky vede kroužky pro předškoláky, zároveň ale učí i starší děti. Vyučovala předměty na prvním i druhém stupni ZŠ. Kreativita je slovo, které naší Terezu vystihuje. Každá její aktivita je vždy připravena dětem na míru.

Tereza Šmídová, smidovat@plzen.eu


Tvůrčí psaní je Karolíny silná stránka a zároveň oblíbené téma, kterému se v Centru robotiky věnuje v rámci kroužku, ale i seminářů pro pedagogy. I během takového tématu využívá velké množství online nástrojů a aplikací a díky tomu rozvíjí digitální kompetence u svých žáků.

Karolína Zábranská, zabranskak@plzen.eu


Centrum robotiky, ředitelka Mgr. Martina Ceková, cekova@plzen.eu

Provozuje:

Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace, Dominikánská 4, 301 00 Plzeň, IČ / DIČ: 66362717 / CZ66362717