Press "Enter" to skip to content

Černobyl

0

Dnes bych Vám ráda představila trochu netradiční tematický článek, ve kterém se chci zaměřit na jedno nechvalně známé, ale pro mne přesto jedinečné místo. Jedná se o jedno z nejzajímavějších, ale i nejděsivějších míst na světě – Černobyl. Měla jsem to štěstí navštívit tuto oblast dvakrát, poprvé v roce 2013 a podruhé v roce 2017. V následujícím článku bych na Vás chtěla přenést alespoň část nadšení a fascinace touto jedinečnou lokalitou. 

Černobyl: Historie a současnost

Začneme trochou historie. V roce 1986 došlo v Jaderné elektrárně Černobyl k jedné z nejvážnějších jaderných havárií v historii. Byl porušen jaderný reaktor včetně ochranného obalu kolem něj (tzv. kontejnment) a do ovzduší bylo uvolněno obrovské množství radioaktivních materiálů, zejména radionuklidy jódu a cesia. Radioaktivní I-131, který primárně ovlivňuje funkci štítné žlázy, má krátký poločas rozpadu, který činí přibližně 8 dnů. Tento izotop se rozpadl během několika týdnů po havárii. Na druhé straně radioaktivní Cs-137 má mnohem delší poločas rozpadu, přibližně 30 let. Byl a stále je měřitelný v půdě a některých potravinách. Nejvyšší koncentrace kontaminace byly zaznamenány v rozsáhlých oblastech bývalého Sovětského svazu kolem elektrárny. Tato území nyní zahrnují oblasti v Bělorusku, Rusku a Ukrajině. Aby se minimalizovala rizika spojená s tímto únikem, byla vytvořena tzv. zakázaná zóna. Což je oblast v bezprostředním okolí elektrárny (v současnosti vzdálenost do 30 km, dříve 100 km), kde je stále vyšší úroveň radiace a vstup pouze s povolením. I přes tuto skutečnost je zóna domovem pro mnoho zvířat a rostlin, včetně ohrožených druhů, které si zde vytvořily svůj vlastní ekosystém. V oblasti postupně vzniká biosférická rezervace o rozloze 227 000 hektarů, která se tak řadí mezi jednu z největších v zemi. Objevily se i snahy o zařazení zóny na seznam památek UNESCO.

Mé cesty do Černobylu

2013: První setkání se zakázanou zónou

Má první návštěva Černobylu se uskutečnila v roce 2013 a byla pro mne skutečně nezapomenutelným zážitkem. Bylo fascinující vidět, jak příroda postupně přebírá kontrolu nad opuštěnými budovami a ulicemi. Procházela jsem se po městě Pripjať, které bylo kdysi domovem pro tisíce lidí, a nyní je zcela opuštěné. Přemýšlela jsem nad životem před havárií, jak se cítili obyvatelé tohoto města, když museli v krátkém časovém rozmezí opustit své domovy a už se nikdy nevrátili. Na likvidátory, kteří v zóně zasahovali bezprostředně po havárii a pomáhali zmírnit její následky. Na všechny, kterým Černobyl vstoupil do života a navždy jej změnil.

2017: Návrat do zóny

Čtyři roky po mé první návštěvě jsem se rozhodla vrátit se zpět. Tentokrát jsem měla možnost ubytovat se na okraji zakázané zóny (přibližně 8 km od její hranice) a navštívit její další části. Bylo zajímavé vidět, jak čas, i když ne tak dlouhý, mění již známá místa. Jak se situace v zóně postupně mění a jaké je přizpůsobit život prostředí s vysokou radiací. Čeho si totiž vážím ze všeho nejvíce, byla možnost navštívit pamětníky, původní obyvatele dnes již zakázané zóny, kteří se po rozvolnění některých opatření mohli vrátit do jejího vzdálenějšího pásma. Jednalo se o lidi, kteří zde žili celý život, měli svá hospodářství a vychovali rodiny. Pocit sounáležitosti s rodnou půdou zde na Vás dýchá na každém kroku. Vidět, jak žijí, moci si s nimi promluvit, to byl zážitek, na který nikdy nezapomenu. 

Vzdělávací program pro žáky ZŠ

Protože nás tato tematika oslovila, rozhodli jsme se u nás v Centru robotiky připravit vzdělávací program, který se věnuje právě problematice jaderných elektráren a Černobylu. Program je určen žákům 8. a 9. tříd ZŠ a nabízí jedinečnou možnost seznámit se s problematikou jaderné energie a elektráren, s přírodním prostředím a vědeckými fakty spojenými nejen s touto oblastí.

Závěrem

Černobyl a jeho příroda je místem, které nás upomíná na důležitost bezpečnosti v oblasti jaderné energie a zároveň nás fascinuje svou odolností a schopností se adaptovat na extrémní podmínky. Doufám, že Vás tento článek inspiruje k tomu, abyste danou problematiku diskutovali se svými žáky, šířili osvětu i poznání.

Zajímala by Vás připravovaná exkurze? Ozvěte se nám. Těším se na Vaše reakce a případné dotazy!

S pozdravem,

Karolína Zábranská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *